Educatieve uitgaven

Averbode – educatieve uitgaven

Mijn ruime kennis over de ontwikkeling van kinderen is altijd van meerwaarde wanneer ik schrijf voor educatieve uitgeverijen.

Uitgeverij Averbode is een grote Vlaamse educatieve uitgeverij waar ik regelmatig teksten en verhalen voor schrijf. Hun visie sluit aan bij mijn kijk op leren en ontwikkelen: kinderen leren het beste wanneer leren leuk is en leuke dingen leerrijk zijn. Vanuit deze gedachte schrijf ik onder meer verhalen en teksten voor onderstaande tijdschriften en lesmethodes.

Doremini, een tijdschrift bedoeld voor kinderen van 2,5-4 jaar. De verhalen ondersteunen op speelse wijze onder andere de ontwikkeling van het logisch denken en de woordenschat

Zonneland is een tijdschrift bedoeld voor kinderen van 10-12 jaar. De teksten en verhalen richten zich met name op techniek en wetenschap, natuur, wereldculturen, milieu en het internet