Educatieve uitgaven

Averbode – Zonneland

Mijn ruime kennis over de ontwikkeling van kinderen is altijd van meerwaarde wanneer ik schrijf voor educatieve uitgeverijen.

Uitgeverij Averbode is een grote Vlaamse educatieve uitgeverij waar ik regelmatig teksten en verhalen voor schrijf. Hun visie sluit aan bij mijn kijk op leren en ontwikkelen: kinderen leren het beste wanneer leren leuk is en leuke dingen leerrijk zijn. Vanuit deze gedachte schrijf ik onder meer verhalen en teksten voor onderstaande tijdschriften en lesmethodes.

Zonneland is een tijdschrift bedoeld voor kinderen van 10-12 jaar. De teksten en verhalen richten zich met name op techniek en wetenschap, natuur, wereldculturen, milieu en het internet

Tot zijn grote verbazing verschijnt er op een van de beeldschermen een scherp afgetekende rode bol. 

‘Planeet Mars’, fluistert Lucas vol ontzag

Hij draait de telescoop een aantal graden en zoomt dan in. Ingespannen tuurt hij door de grote lens de ruimte in. Plotseling ziet hij de verte een kleine blauwe stip die steeds dichterbij lijkt te komen. 

Fragment uit het verhaal