VERHALEN
VERTELLEN
MEER DAN ER TE
LEZEN VALT

Storytelling

Hier hebben we het over
Storytelling is meer dan het vertellen van verhalen. Storytelling gaat over het strategisch inzetten van een verhaal om een boodschap over te brengen. Verhalen zijn hiervoor bij uitstek geschikt, omdat een goed verhaal altijd raakt.

Storytelling werkt
Onderzoek laat zien dat ons brein verhalende informatie beter begrijpt en onthoudt dan zakelijke informatie. Verhalen bieden samenhang en zorgen voor herkenning. Ik schrijf verhalen voor verschillende doeleinden. Zo kan een door mij geschreven verhaal complexe informatie verduidelijken (‘nu zie ik pas wat je bedoelt en wilt zeggen’), tot nieuwe ideeën aanzetten (‘ik voel me geïnspireerd en kan niet wachten om aan de slag te gaan’),

anderen over de streep trekken (‘dit product en deze dienst wil ik hebben’) of anderen in beweging zetten (‘hier wil ik me voor inzetten’).

Zo werken we samen
Storytelling vraagt niet alleen om een goed geschreven verhaal, maar ook om inzicht in de belangen en belevingswereld van anderen. Als ervaren auteur ken ik de kracht van een goed verhaal en weet ik uit ervaring hoe ik anderen hiermee kan bereiken. Hierbij ga ik altijd uit van twee kernvragen: Wat wil de boodschapper uitdragen? En wat heeft de ontvanger nodig om geraakt te worden? Een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en kennis over de doelgroep is daarvoor noodzakelijk. In overleg kiezen we voor een passende verhaalstructuur en schrijfstijl. Zo ontstaat een verhaal dat past, raakt en overtuigt.

Zullen we samen onderzoeken wat jouw verhaal is en hoe deze ingezet kan worden?

Laat van je horen

Lees het verhaal achter …

Een goed verhaal raakt

Storytelling

Educatieve uitgaven

Op het moment dat een lezer zich aangesproken voelt, komt informatie over en zal het beklijven. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.

Boeken

Verhalen vertellen meer dan er te lezen valt. Niet alleen om de lezer te plezier, maar ook om een boodschap over te brengen en zo beweging te creëren.